Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemene Handelsvoorwaarden

De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die u terugvindt op de website van Steenwijk Schoenen.

Steenwijk Modeschoenen 
Dracht 28 
8442 BR Heerenveen 
Telefoon: +31 (0)513-654525

KvK:          1022448
BTW nr.:    NL822243283B01
 

 Artikel 2 - Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 
Artikel 3 - Bestelling / levering
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien u het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt Steenwijk Schoenen langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.
Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk door Steenwijk Schoenen bevestigd via email.
Wij streven ernaar om het product dat besteld is binnen 48 uur op werkdagen te leveren.
Is dit niet mogelijk doordat het artikel tijdelijk fysiek niet op voorraad is, er om een andere reden vertraging is of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 24 uur op werkdagen bericht. Er wordt een alternatief aangeboden of het geld wordt teruggestort.
Voor leveringen binnen Nederland, België en Duitsland worden € 5,95 verzendkosten in rekening gebracht bij een bedrag lager dan € 79,95.
Het bestelde artikel wordt per post naar het afleveradres verzonden. Het artikel wordt binnen 2 werkdagen voor het eerst aangeboden. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen. Mocht u niet aanwezig zijn op het moment van levering, dan wordt de bestelling een tweede keer aangeboden. Als u bij de tweede keer ook niet aanwezig bent, dan kunt u het pakket afhalen bij het dichtstbijzijnde PostNL kantoor. Als u niet bestelde of verkeerde artikelen ontvangt, stel dan Steenwijk Schoenen zo snel mogelijk via e-mail ( of telefonisch 0513-654525) op de hoogte. Eventuele onjuistheden worden dan door Steenwijk Schoenen opgelost.
Eventuele onjuistheden van en door Steenwijk Schoenen aan u vermelde gegevens moet u direct aan Steenwijk Schoenen melden, net als eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Steenwijk Schoenen hebt verstrekt.
Het artikel blijft eigendom van Steenwijk Schoenen , totdat het artikel volledig is betaald. Steenwijk Schoenen behoudt zich het recht van levering voor. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Steenwijk Schoenen verschuldigd bent, hebt voldaan.
 
Artikel 4 - Prijzen / betaling
De prijzen van de artikelen worden aangeduid in Euro´s en zijn de gehanteerde prijzen op het moment van aankoop.
Alle gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, Steenwijk Schoenen is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van (programmeer) fouten in haar website.
Aanbiedingen en prijzen zijn gegarandeerd. Steenwijk Schoenen behoudt hierbij uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Betaling van artikelen van Steenwijk Schoenen kun je doen via iDeal, Creditcard, per bankoverschrijving of Paypal. Bij creditcard betalingen accepteert Steenwijk Schoenen Visa, MasterCard en Maestro. Hieraan werken de volgende banken mee: ABN-AMRO, Rabobank, ING, SNS Bank, Fortis, ASN Bank, SNS Regio Bank en Triodos Bank.
Steenwijk Schoenen is niet verantwoordelijk voor eventuele extra bankkosten.
Bij alle betaalmethoden maakt Steenwijk Schoenen gebruik van Buckaroo.
Deze internet payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties. Uw gegevens worden gecodeerd en beveiligd verstuurd. Als Buckaroo de betaling heeft ontvangen en gecontroleerd ontvangt Steenwijk Schoenen een akkoord en wordt uw bestelling verwerkt.
Creditcard gegevens worden niet opgeslagen in een database en na gebruik direct verwijderd uit onze administratie. Creditcards worden gecontroleerd door onze internet payment provider Buckaroo.
In sommige gevallen kan om extra informatie worden gevraagd.
De orderbevestiging wordt verstuurd naar uw e-mail. Het is daarom belangrijk dat u het juiste e-mail adres opgeeft. Via de orderbevestiging geeft Steenwijk Schoenen aan dat de bestelprocedure succesvol is verlopen en dat de order is ontvangen.
 
Artikel 5 - Retourneren en service
U hebt een zichttermijn van 14 dagen op de dag van aflevering van de bestelling. Wij raden u aan de geleverde goederen na ontvangst te inspecteren. 
Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht, moet het product, in de originele verpakking aan Steenwijk Schoenen geretourneerd worden.
Als een artikel zichtbaar is gebruikt, bijvoorbeeld door zolen waarop gelopen is, dan neemt Steenwijk Schoenen het artikel niet terug.
Na ontvangst en controle van de retourzending wordt u per e-mail hiervan op de hoogte gebracht. Het aankoopbedrag wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending door Steenwijk Schoenen teruggestort.
Een terugboeking verloopt via onze internet payment provider Buckaroo. Zij schrijven het bedrag binnen enkele werkdagen bij op uw rekening waarvan u de aankoop ook hebt voldaan.
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, per e-mail. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw klacht reageren uiterlijk binnen 24 uur op werkdagen.
Ondanks onze uiterste zorg en controle kan het gebeuren dat u na aankoop een materiaal of productiefout ontdekt. U kunt in dat geval de bestelling binnen 14 dagen gratis retourneren. Neem hiervoor contact met ons op.
De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 6 maanden na aankoop.
Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn worden vakkundig gerepareerd of, als reparatie niet mogelijk is, ontvangt u een vervangend product of in overleg uw aankoopbedrag terug.
Klachten die wij niet kunnen vergoeden zijn: slijtage van zolen en hakken; kale neuzen; kapotte ritsen; loslaten van studs en andere door een verkeerd gebruik veroorzaakte gebreken, die de verkoper niet verwijtbaar zijn.
Indien sprake is van terugbetaling, zal Steenwijk Schoenen het door u betaalde bedrag na ontvangst van de retourzending binnen 5 werkdagen op de gebruikte bankrekening terug storten.
Gebruik het retouradres zoals vermeld op het retourformulier. Kosten voor retourneren van aankopen zijn voor eigen rekening.
Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, postbus 90600, 2509 LP Den Haag. U betaalt dan 25 euro klachtgeld. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald. Voor nadere informatie over deze geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie is bindend.
 
N.B. Heeft u een (gedeeltelijke) betaling gedaan met Fashioncheque? Wij kunnen deze niet retourbetalen via Fashioncheque. U krijgt van ons een kortingscode ter waarde van het bedrag, welke in onze winkel vrij te besteden is. 

Artikel 6 - Garantie
Steenwijk Schoenen biedt maximaal 6 maanden garantie op online aankopen. Deze periode gaat in vanaf de datum van aankoop. De hoogte van uw garantie is afhankelijk van het aantal maanden dat u uw aankoop bezit. Zodra de termijn van 6 maanden is verstreken, is een garantie vanuit Steenwijk Schoenen niet meer mogelijk. In sommige gevallen is dan de fabrieksgarantie nog wel van toepassing. Een klacht wordt in behandeling genomen wanneer foto’s van de klacht(en), een foto van het gehele paar schoenen en een foto van de onderkant van de schoen naar dit e-mail adres wordt gestuurd. Steenwijk Schoenen bepaalt of de garantie van toepassing is en stelt de wijze van reparatie en /of verzending vast. Zodra de klacht is gegrond en u het te vervangen artikel verzendt, moet het zijn voorzien van een verpakking die transportschade voorkomt. Let op: u hebt het aankoopbewijs nodig om garantie op te vragen.
Onderstaande punten vallen niet onder de garantie:
Beschadigingen van buitenaf, die waarneembaar zijn op boven- en/of ondermateriaal
Beschadigingen van lakmaterialen, ritsen, en overige applicaties
Als de schoen niet in originele staat verkeerd, door bijvoorbeeld reparaties van de schoenmaker
Inwerking van vocht en hitte van buitenaf
Klachten als gevolg van overmatige transpiratie en afgeven van kleur
Beschadigingen door verkeerd gebruik van onderhoudsmiddelen
Uitgedroogd (leer)materiaal (door geen gebruik onderhoudsmiddelen)
(Stoffen) schoenen die in de wasmachine zijn gewassen
De garantie is volgens de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en de wet vastgesteld. Neem voor vragen contact op via e-mail  of 0031(0)513- 654525.
 
Artikel 7 - Privacyreglement
Steenwijk Schoenen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Steenwijk Schoenen zal persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.
Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan van en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klant relatie, zoals het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Steenwijk Schoenen, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Steenwijk Schoenen verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Als u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen is het mogelijk om u, na elke mailing die u ontvangt, uit te schrijven.
 
Artikel 8 - Wijzigingen / Bepalingen
Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Steenwijk Schoenen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en dit zonder dat Steenwijk Schoenen gehouden is tot enige schadevergoeding. Dit tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan die niet kan worden toegerekend aan Steenwijk Schoenen, omdat het niet aan ons te wijten is en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Voorbeelden hiervan zijn: stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import-/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Steenwijk Schoenen of bij haar toeleveranciers.
 
 

Wij gebruiken cookies Akkoord