Privacy

Steenwijk Schoenen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel mogelijk te laten verlopen. Voor overige zaken zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Steenwijk Schoenen zal persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan van en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, zoals het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Steenwijk Schoenen, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Steenwijk Schoenen verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Als u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen is het mogelijk om u, na elke mailing die u ontvangt, uit te schrijven.

Wij gebruiken cookies Akkoord